بـاوان که‌ریــمی

  مه‌ڕ مه‌ڕۆ بابه‌ مه‌ڕۆ
شه‌هید شه‌هید نام هه‌وێ وه‌ک دیل بژیم من