جۆگرافیا

جــــــــــــــــــــوگـــــــــــــــــــرافـــــــــــــــیــــــــــــــــا ناو چه‌ ی سه‌ رده‌ شت به‌ پێوانه‌ ی ۱۱۴۱کێـلۆمیتری چوارگۆشه‌ ، که‌ وتۆته‌ نێوان ۴۵ ده‌ ره‌ جه‌ و ۲۸ خوله‌ کی دڕێژایی رۆژهه‌ ڵاتی و ۳۶ ده‌ ره‌ جه ۱۰ خوله‌ کی پانایی باکوور له‌ به‌ شی باشوری پارێزگای ئازه‌ ربایجانی خورهه‌ ڵات: (له‌ باکووری خۆرئاوای ئێران) له‌ باکوری شاری سه‌ رده‌ شت شاری پیرانشارو له‌ با شووره‌ وه‌ شاری‌ بانه‌ له‌ پارێزگای کوردستان و له‌ خۆرهه‌ ڵاته‌ وه‌ شاری مهاباد هه‌ ڵکه‌ وتووه.