گونده‌کان

خۆشه‌ویستانی سایتی سه‌رده‌شت ئه‌گه‌ر هه‌ڵه‌یه‌ک یان تێبینیه‌کتان هه‌یه‌ له‌ سه‌ر دێهاته‌کانی ناوچه‌ی سه‌رده‌شت و ڕه‌به‌ت تکایه‌ هاوکارمان بن  رێنوێنیمان بکه‌ن
ڕه‌به‌تسه‌رده‌شت

مه‌ودای نێوان چه‌ند دێهاتێک   له‌ شاری سه‌رده‌شت را ‌  .

سه‌رده‌شت زێوه‌ ۳۳کم
سه‌رده‌شت کونه‌مشکێ ١٣کم
سه‌رده‌شت بازاری قاسمه‌ره‌ش ٢٢کم
سه‌رده‌شت دارساوێن ٢۵کم
سه‌رده‌شت سیسێر ٢٩کم
سه‌رده‌شت نه‌ڵۆس ٢۵کم
سه‌رده‌شت گۆمان ٣۴کم
سه‌رده‌شت بناویله‌ی عاجی منه‌٢٧ کم
سه‌رده‌شت وه‌لیو ٢۴ کم
سه‌رده‌شت دێگه‌ ٣٠کم
سه‌رده‌شت گۆرانگان١۴ کم
سه‌رده‌شت ئاغه‌لان ٢٧ کم
سه‌رده‌شت گۆره‌شێر ٣٢ کم
سه‌رده‌شت دۆله‌توو ٣٣کم
سه‌رده‌شت ئه‌حمه‌د بیرو ٢٩کم
سه‌رده‌شت قه‌ڵه‌ره‌ش ١١کم
سه‌رده‌شت کانی ڕه‌ش و گه‌وه‌ڵان ۶کم
سه‌رده‌شت شڵماش ١۴کم
سه‌رده‌شت بژوێ ٣۴کم
سه‌رده‌شت نه‌لاس ١٧کم
سه‌رده‌شت ره‌به‌ت ١۴کم
سه‌رده‌شت میراوێ ۴۴کم
سه‌رده‌شت بێورانی خوارێ ٧کم
سه‌رده‌شت بێورانی سه‌رێ ١٧کم
سه‌رده‌شت دوڵه‌توو ٣۴کم
سه‌رده‌شت زمزیران ٣۵کم
سه‌رده‌شت گه‌رۆر ۵٧کم
سه‌رده‌شت بێزیلێ ٧کم
سه‌رده‌شت لیلانێ ١٧ کم
سه‌رده‌شت داوداوێ ٢٧کم
سه‌رده‌شت قه‌لاتاسیان ۵۶ کم

باریکاوێ
باسکه‌دوو
باسکه‌رووت
باغی
باڵان
بالتان ئاڵان
بانه‌زێر
بانوێ
باوێ
بایزه‌مه‌ره‌
برایمه‌بۆر
بروێ
بریسوێ
بلیته‌
بناوێ ئاڵان
بناویله‌
بناوێله‌ی چوکه‌ڵه‌
بناویله‌ی حاجی مینه‌
بناویله‌ی گه‌وره‌
بنه‌وخه‌لێف
به‌ردان ئاڵان
به‌رده‌سپیان
به‌ری ئاشی
به‌سرێ
به‌ڵاو
بوبانه‌
بێ شاسب
بێتوش
بێران
بێژوێ
بیلوکه‌
بێورانی خوارێ 
بێورانی سه‌رێ
پاراستان
پاش قه‌بران
پاش قه‌لات ‌
پاشبه‌رد
ترشیان
ته‌یه‌ت ئاڵان
توژه‌ڵ
توێ
جالی
جبه‌ره‌ن
جوومگه‌
چه‌په‌ر
چه‌کۆ
چه‌م په‌مۆ
چواڵان
حه‌سه‌ناوێ
خانه‌خه‌لی خوارێ
خانه‌خه‌لی سه‌رێ 
خرێ چاکی
خرێ ئاغه‌لان
خه‌رگه‌تان
خولیسان
داربران
دارساوێن
دارمه‌رجان
دارنیشان
داوداوه‌
درماناوێ
ده‌شتێ
دوڵ مێڕ
دولکان
دوڵێ
دوڵێ ئاڵان
دۆڵ شریخه‌
دۆڵه‌بی
دۆڵه‌توو
دۆله‌توی ره‌به‌ت
دۆڵه‌گه‌رم
دۆڵێ خانوان
دێگه‌
دیناران 
دیواڵان
رجاله‌
رشکێ
ڕه‌شه‌کانی خوارێ
ڕه‌شه‌کانی سه‌رێ 
ڕه‌شه‌هه‌رمێ
زمزیران
زه‌رده‌کانی ئالان
زه‌رگه‌تان
زه‌لاوان
زه‌لێ
زوران
زێره‌‌مێرگ
زێوه‌
ژاژۆکه‌
سارتکێ
ساوانی خوارێ
ساوانی سه‌رێ
سبنا
سپیداره‌
سپیداره‌ی نه‌لێنێ
سرژان
سلکتان
سنجوێ
سندۆڵان
سه‌رچاوه‌
سه‌رشیو
سه‌رمێرگانی نه‌لێن
سه‌ی داوا
سوتوان
سوره‌بان
سوستانی خوارێ
سونێ
سووره‌چۆم
سوێرو
سێپه‌کان
سیره‌مێرگ
سیسێر
سێوه‌تاڵ
شره‌خۆر
شلگه‌
شڵماش
شه‌مه‌شێخه‌
شه‌مۆڵه‌
شه‌نده‌رێ
شێباشۆ
شیبانه‌
شێخ عیسی
شێخه‌سوور
شێرانێ
شێلمان
شێواشان
شێواوکان
شیوه‌برایمه‌
شیوه‌جۆ
شیوه‌سه‌ڵ
شیوه‌مێر
فه‌قێ خدریان
فه‌قیرسێمان
قازان
قامیشه‌
قه‌لاتاسیان
قه‌ڵه‌ڕه‌ش
قوڵتێ
قوڵه‌سموره‌
قوڵه‌سێرو
کاژێ
کاکوسان
کانی بی
کانی ڕه‌ش
کانی زه‌رد
کانی سێو
کانی گوێز
کانی ئه‌سپان
کاوژان
کاوڵانه‌
کاوله‌کۆنان
کریوه‌
کفراوێ
کلتوان
که‌چه‌ڵاوێ
که‌له‌ده‌رێ
کونه‌مشکێ‌
کونه‌ورچی
کۆده‌لێ
کۆربناو
کۆڵکه‌ڕ‌‌شی سه‌رێ
کۆڵکه‌ڕه‌شی خوارێ
کۆڵه‌سه‌ی خوارێ
کۆڵه‌سه‌ی سه‌رێ
کۆنه‌زوران
کۆنه‌شینوێ
گاکوژان
گاکوژه‌ی خوارێ 
گاکوژه‌ی سه‌رێ
گاکێ ئالان
گرتک
گرد‌مریشک
گرده‌به‌رد
گردێنه‌
گرژاڵی خوارێ
گرژاڵی سه‌رێ 
گرماوێ خوارێ
گروێش
گڵ‌که‌نگ
گه‌رماوی سه‌رێ
گه‌رۆر
گه‌زیلێ
گه‌لاسپی
گه‌ڵوو
گه‌ندکێ
گه‌وه‌ڵانی خوارێ
گه‌وه‌لانی سه‌رێ
گورگاوێ
گورگاوێ
گولێ
گولینێی چکۆڵه‌
گولینێی گه‌وره‌
گۆرانگان
گۆره‌شێر
گۆمان
لیلانێ
ماره‌غان
مامکاوه‌
مامه‌زینه‌
ماواندا
ماوه‌ت
ماوه‌لۆ
مراد
مه‌زرا
مه‌زناوا ئاڵان
مه‌زناوێ
مه‌کڵاوێ
مه‌لاشێخ
موساڵان
میر شێخ حه‌یده‌ر
میراوێ
مێرگاسه‌
مێرگان 
مێرگه‌پیرکێ
مێونه‌
نارست
نستان
نه‌بی ئاوێ
نه‌ڵاس
نه‌ڵۆسه‌
نه‌لێن
نه‌ونه‌مام 
نواوێ ره‌به‌ت
نۆکان
نێزێ قه‌بران
نێزێی خوارێ
نێزێی سه‌رێ
نیسکاوێ
نێشکۆڵان
نێوچوان
نێوکوردار
نێوه‌ژ
هه‌رزنێ ئاڵان
هه‌مران
هه‌نداوێ
هوارسێمان
هۆرموزاوێ
وارشه‌مه‌زین
ورچه‌ک
وردێ
وشترمڵ
وه‌تماناوێ
وه‌رگێل
وه‌لیو
ئاغه‌لان
ئاڵاوان
ئاڵوه‌تان
ئاڵی مه‌ران
ئه‌حمه‌دبریو
ئه‌سبه‌مێزه‌
ئه‌شخه‌ڵ
ئه‌شکان 
ئه‌ڵمان
یوسف گوڵ